Hvorfor er brukeropplevelse viktig når man skal utvikle en nettside

Man skal ikke få brukeren til å tenke eller gjette seg fram til et svar i forsøk på å oppnå et mål. Man må forstå seg i hvordan folk egentlig bruker nettsider og at en stor mengde informasjon kan forårsake kognitiv overbelastning. Derfor leser ikke brukerne alt som står på en nettside – vanligvis glir de bare over teksten. For eksempel har det nylig blitt populært med gamblingsider som for eksempel nettsiden for Westcasino.  Det er viktig med at man kjenner til hva som faller i smak når man skal opprette en nettbasert kasinospill eller spilleautomat for å unngå unødvendig informasjon. En av de første brukeropplevelsestrategier man skal benytte seg av er å rydde startsiden og gjøre den oversiktlig. Ettersom det stadig dukker opp nye spillere har denne arenaen blitt fylt med spesielle tilbud, bonuser, bonuskoder og fremhevet informasjon – og det er ikke det flesteparten av kundene vil ha! Det de vil først og fremst ha er tydelighet, og det kan man ikke få vite uten å ha lagt brukeropplevelsen under lupen.

Det er viktig med utvikling av nettsider som er gjennomtenkte og har potensial til å skape en god brukeropplevelse. En god brukeropplevelse betyr at brukeren ikke betrakter det som vanskelig å finne seg fram på nettsiden, og forstå dens struktur og måten den er bygget opp på. Det norske begrepet som samsvarer det engelske UX – user experience og UI – user interface er nemlig brukeropplevelse og brukergrensesnitt. Der finnes en arbeidsfordeling mellom en UX-designer og en UI-designer, ettersom hver av dem skal ta seg av sin del av arbeidet. Likevel er det nødvendig med at man forener brukeropplevelsen med nettsidens design og derimot tilfredsstille brukerens krav.

Brukeropplevelsen betyr at man skal ha full innsikt i det hva oppdragsgiveren vil ha som endelig resultat. Derfor må man gå rett på sak og stille konkrete spørsmål til oppdragsgiveren, slik at alle på laget kjenner til grunner til nettstedet og dens målgruppe. Etter å ha diskutert saken med oppdragsgiveren, tenker en UX-designer i denne retningen – hvordan kan vi utvikle et nettsted som kan komme i møte brukere fra den ovennevnte målgruppen og hvordan oppfyller vi deres forventninger? Hvordan kan en bestemt måte å organisere nødvendige elementer og funksjoner hjelpe vår målgruppe navigere seg fram på nettsiden? Hvordan kan vi gjøre nettsiden mer oversiktlig og begripelig, og – viktigst av alt – hvordan skaper vi er en god brukeropplevelse i helhold til vår målgruppes forventninger?

Det kan man få til ved å lage brukerstier. En brukersti er våre forventninger om brukernes oppførsel på nettsiden, dvs. hvordan de vil komme seg til den, eller lete og finne fram informasjon. Vanligvis lager man ikke bare en eller to typer brukerstier – slik at man skal ha tilleggsløsninger i ermet. Man prøver å forholde seg til ulike aldersgrupper- og kjønnsforventninger, og senere bruker man undersøkelsesmetoden for å sjekke om brukerne levde opp til dem. Målet er at brukeren føler seg behagelig og har en opplevelse av flyt mens man navigerer på nettsiden, og at brukerne ikke begynner å oppfatte en eller annen del av nettsidens informasjonsstruktur som mindre synlig eller viktig. Det betyr ikke at man bare skal glemme på utseende. Det bae betyr at det ikke er noe man har hovedfokus på, men som kommer i tillegg, etter at man klarte å bygge opp en funksjonell, lettlest og brukervennlig nettside. Utseendets mål er bare å framheve det som er bra gjort ved nettsiden og gjøre den enda mer interessant.