Hvordan kan en grafisk designer bli en UX designer

Hvis det finnes et yrke som man skal kunne koble til offentlighetens ide om hva som design er – er det grafisk design. Grafiske designeres jobb omfatter alt fra McDonald’s mest berømte gule buer til farger og typografien i filmplakater. De skaper bedrifters ikoniske og allestedsnærværende visuelle identitet. Hvorfor vil man omkvalifisere seg fra en grafisk designer  til UX designer. Mange mener at hovedgrunnen er den rene fornøyelsen av å ta en titt under panseret og oppgave hva som utgjør essensen til produkter man hittil har kjent bare utvendig. I tillegg får UX designere dobbelt så mye i lønna som grafiske designere får.

UX designerens jobb er å skape best mulig brukeropplevelse ved bruk av produktet. Det er ikke vanskelig å bli en flink UX designer hvis man allerede har en godt kjennskap til designet generelt. Det er viktig å merke seg at brukeropplevelse kan gi nyttig informasjon både til grafiske designere og eksperter på produktdesign. Derfor er det viktig å bygge opp ens CV med erfaring i brukeropplevelsesorienterte prosjekter, samt som man jobber på sine ferdigheter i grafisk design. Nøkkelen er å forstå betydningen av undersøkelser mens man jobber på et prosjekt. Her er det tre kurs man kan delta i hvis man synes at man vil trenge noen ytre bistand i forsøket på å bli UX designer. Det første er  Become a UX Designer from Scratch, der man kan få en smakebit av alle UXs virkeområder og lære seg grunnleggende praktiske ferdigheter for å kunne utføre oppgaver innenfor. Der får man også bygge opp selvsikkerhet i det å jobbe med kunder som konsulent. Get Your First Job as a UX (or Interaction) Designer er et kurs som gjør rede for hvordan en nybegynner kan få en større erfaring på UX-feltet og hvilken type erfaring arbeidsgivere ser etter. User Research – Methods and Best Practices er et kurs der man kan lære seg ulike metoder å gjennomføre brukeropplevelsesorienterte undersøkelser og iverksette resultater man få for å fremme brukeropplevelsen.

Det som kjennetegner en god UX-designer er evne til å gjenkjenne potensielle problemer og løse dem og ha sans for både fordeler og ulemper som kan dukke opp. Med andre ord er en UX-designer et gjennomtenkt og løsningsorientert individ. Dessuten sier mange at en bra designer ikke må kunne alt om design. Det som gir UX-designerne spesiell plass i dagens økonomi er deres evne til å ha en åpen tilnærming til mesteparten av prosjekter. De former ikke en ide om hvordan noe skal fungere eller se ut før de har hørt brukernes og kollegaenes meninger. Og det at de ikke kan svar på alle utfordringer som kan dukke opp, betyr bare en ting – de er klare for å utforske saken og finne fram en løsning på kreative og nyskapende måter.