Hva er det en vellykket SMM (Social Media Manager) skal kunne?

Det er ikke lenger nok med å være flink til å bruke sosiale nettverk som Facebook, Twitter eller Instagram. Nå er det flere ting man må være godt bevisst på om man vil nå ut til et bestemt publikum og selge sine tjenester eller varer. Det har nylig oppstått et begrep “social media manager” eller for å beskrive en person som har inngående kunnskap om sosiale nettverk og hvordan de fungerer. Der er flinke til å bruke sosiale nettverk på en best mulig måte for å få stadig større omsetning.

Hvor viktig er det med sosiale nettverk?

 Sannheten er at det ikke er så mange som skjønner hvor viktige sosiale nettverk kan bli på dagens marked, og det er enda færre som prøver å få sosiale nettverk til å bli en del av de ansattes hverdag i en bedrift. Her kartlegger vi de fem evnene en vellykket social media manager skal inneha.

Ikke egenkjærlig

En vellykket social media manager er ikke egenkjærlig og skjønner at sosiale nettverk ikke er et sted der man bare viser frem det man driver med og prøver å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det er kanskje enda viktigere å løfte frem andre, som følgelig kan hjelpe en med å forsterke sin egen agenda og det vet de profesjonelle managerne.

Forstår publikum

En smart social media manager forstår målpublikumet unavhengig hvilken plattform de bruker og er flink til å variere sine framgangsmåter etter kommunikasjonskanalen et potensielt publikum bruker. Det er mulig at et bestemt innhold fungerer strålende på Twitter, men viser seg å være fullstendig upassende for Instagram. En flink manager vil kunne forandre på innholdet slik at det passer med alle de mest brukte kommunikasjonskanalene.

Ekspert        

En flink social media manager skal være ekspert på det man legger ut nyheter om. Hvis opplysningene i selve innlegget er mangelfulle, da publikumet som regel henvender seg til den som la ut dette innlegget. Den beste måten å fange folkets interesse for innholdet og få deres tillit er å være i stand til å gi dem tilleggsopplysninger.

Skaper dialog

En bra social media manager er flink til å skape dialog rundt det man ønsker å tiltrekke oppmerksomhet på. Det gjør man ved å prate aktivt med andre innen eget fagfelt eller kundene. Det svært positive ved sosiale nettverk er at de muliggjør kommunikasjon “mange til mange”, og ikke bare “en til mange” – som det har vært tilfelle med andre massemedier.

Rett på saken

En flink social media manager går rett på saken og bruker spissformuleringer som både forklarer innholdet og skaper interesse. Det kan man få til bare ved å ha empati og evne til å forstå hva det er som publikumet vil ha.