Grunnleggende forskjeller mellom UX, UI og grafisk design

Nå til dags dreier webdesign ikke bare om hvordan bilder og tekst ser ut på en nettside. Det er brukerne fokuset har flyttet over i det siste. Nå handler det om interaktiv samhandling mellom nettsiden og brukeren. Og et sånn design kaller vi for interaksjonsdesign (UI), som det er på nettstedene som tilbyr Casino winner bonuskode.

Den handler om å ta i betraktning brukeratferd og designets funksjon når man lanserer digitale produkter. Det er viktig med å være både lettlest, forståelig og brukervennlig, og man skal prøve å tilfredsstille behovene til så flere brukere som mulig. Det er om nettsiden begynner å se kronglete ut at man ansetter en ekspert på interaksjonsdesign. Hvis man kan finne frem i nettsiden uten noen store vansker, da kan den anses for å være vellykket. En interaktiv nettside er en av dagens største suksessfaktorer innenfor mange virksomheter som drives på nettet. Derfor er er det viktig å kjenne til gylne prinsipper innen interaksjonsdesign.

For eksempel skal man gjerne forutsi potensielle misforståelser og feil på nettsiden. Det er alltid bra med å komme på et system som tilbyr informasjon om hva som skal gjøres nest, slik at brukeren ikke blir forvirret eller frustrert. Dessuten er det bra med å sjekke hvilke handlinger brukeren har gått til. Det er svært viktig med informasjon som brukeren gir oss via tilbakemeldinger. Et system som støttet det skal gjerne være utarbeidet. Man må også ta brukere med hørsel- og syn- og talevansker i betraktning, som betyr at størrelsen på knapper skal være passende og at det finnes et interaksjonssystem for disse brukerne som støttes av nettsiden. Man kan oppsummere UI som UI = Visuell Design + Interaksjonsdesign.

Man kan miste mange kunder på grunn av en dårlig brukeropplevelse (dårlig UX-design). De kan gå så dypt at man mister nesten 70 % av besøkende. Det er spesielt skadelig på lang sikt, der hele varemerket blir underlagt nettsidens dårlige rykte. Derfor er det viktig med brukervennlige konsepter og design, og derimot UX-design. UX-design opererer med brukeropplevelse i sentrum. Det forsker på brukerens meninger og holdninger og prøver å implementere dem i designet. UX-design er mer omfattende en grafisk design. Grafisk design konsentrerer seg om oppsetting av bilder og størrelse på skriften i en tekst og dens utseende.

Grafisk design handler også om å formidle et budskap via en nettside, men det fokuserer seg ikke på brukeropplevelse. UX-design er et litt bredere begrep og omfatter både grafisk design og måten brukeren oppfatter nettsiden, tjenestene man tilbyr eller produktene man selger for å danne et større bilde. UX-design er for deg hvis du er en person som kan innse feil ved en nettside og du er flink til å kjenne igjen en bestemt målgruppes behov, og gidder gjennomføre mangt og meget meningsmålinger. Interaksjonsdesign er for de som tenker meget logisk i forhold til nettsidens funksjonalitet, dvs. hvis alt som befinner seg på nettsiden (alle knapper, videoer, sideoverganger) gjør mening. Grafisk design skal passe deg hvis du fremfor alt er en kreativ person med en høy visuell intelligens – hvis hjernen din skaper to- og tredimensjonale bilder du er flink til å vende på i hodet.

Uansett smelter rollene til de tre designergruppene sammen og man er fokusert på samarbeid med andre designere og tverrfaglighet innen webdesign som helhet.