Framtiden av webutvikling

Hva er egentlig webutvikling og hvorfor er folk så opptatt av den? Nemlig er det et virksomhetsområde de som er eksperter på det kan gjøre svært mye i. For eksempel kan de bli med på å utvikle svært avanserte løsninger for mange bedrifter og firmaer bare ved å benytte seg av koder og kodekombinasjoner. En ekte ekspert er flink til å finne på stadig nye og kreative konsepter på web, som de som betaler for dem kan bruke for å fremme sin virksomhet. Webutvikling handler egentlig om å få et utydelig definert oppdrag fra klienten og omforme det til en meningsfull og profittbringende webløsning. Webutvikling består av to nøkkelkomponenter: webteknologier og interaksjonsdesign, dvs. det man skal lære å være ekspert på er mange innovative metoder for koding, og standarder for programmering. Målet er å komme på stadig nye og kreative ideer om prosjektstyring, estetikk, og samtidig passe på brukervennlighet og profitt.

Informasjonsforbruk

Stadig mer informasjon konsumeres på nettet, og derfor er det stadig flere som ønsker å benytte seg av nettsider, apper og sosiale medier ved markedsføringen av sin bedrift. Derfor blir webutvikling stadig viktigere for vår framtid. Et godt bevis på get er også stadig større behov for å utdanne seg i webutvikling  (frontend- og backendutvikling) og stadig flere jobbmuligheter. Det er ved å benytte seg av backend- og frontendløsninger at man sikrer seg lønnsomhet i næringslivet, konkurrerer mot andre på markedet og gjør virksomhetsdriften mindre risikabel. Det store behovet for webutviklere garanterer jobb etter studiene.

Mobilenheter

Framtidens webutvikling skal for det meste handle om brukerorienterte løsninger for mobilenheter og webbaserte enheter. Selve fagfeltet kommer til å utvikle seg videre og det er forventet at behovet for nye utviklere blir så stort at stadig flere nybeginnere tar interesse i dette feltet. Man gjør ikke feil hvis man antar at det er helhetlige brukeropplevelser, mer avanserte designprinsipper og tekniske løsninger, og universell utforming det blir mest fokus på i kommende perioder.

Regelverket og retningslinjer

Blant annet blir det fokus på aktuelle verktøy som man kan bruke for å teste websider, andre interaktive løsninger som fungerer på tvers av ulike operative systemer og lager koblinger mellom ulike plattformer. Det blir mer forskning på hvordan nettsideteknologi komuniserer med bakenforliggende systemer og hvordan de to kan forenes til en velfungerende helhet. Og så blir det enda større behov for programmeringsspråk, verktøy og prosessmetoder som kan bidra til effektivisering og optimalisering av arbeidsprosessen, samt med mer fokus på bransjeverktøy, teknikker og språk man anvender innen webutvikling. Man kan forvente at produktene, konseptene og løsninger på ulike utfordringer blir mer interaktive. Dessuten blir regelverket og retningslinjer for webutvikling på arbeidsmarkedet mer tydelig definert.

Relasjonen med eksperter på grafisk design, programmering, interaksjonsdesign og innholdsutvikling blir bygget og det blir sikkert planer om å forme en mer framtidsorientert og tverrfaglig praksis.