Er det plass til Tingenes internett i nettgambling?

Hva er det som vi kan kalle for den neste digitale revolusjonen? Det er stadig flere som antar at det er Tingenes internett (Internet of Things) so blir den digitale verdens største sensasjon i tida som kommer. Uansett er det fortsatt mange som verken vet hva begrepet innebærer eller hvordan en slik altomfattende digitalisering kan komme til nytte. Begreper ble direkte oversatt fra engelsk til norsk, og i originalversjonen er det “Internet of Things”. Det underforstår gjenstander kobler sammen i et nettverk, og som kan utveksle informasjon seg imellom. Og når vi sier informasjon, mener vi først og fremst elektronisk data man får ved å benytte seg av sensorer og programvarer.  

Potensielle farer

Det kan kanskje virke skremmende til noen folk, som ikke kan la være å finne på ulike skrekkscenarioer med datamaskiner og annet hverdagslig utstyr som overtar verden. Det er mange som er bekymret for at våre dagligdagse redskaper tar kontroll over oss og får menneskelignende intelligens. Frykten er at de blir smartere enn oss og at vi kommer til å miste kontrollen.

Hva mener forskere?

Selvfølgelig er det ikke slik forskere oppfatter fremtiden. Det eneste de er enig med lekmenn i er at det ikke lenger finnes noen grenser. For eksempel man kan begynne å overvåke stadig flere bygninger og utesteder, ved å etablere internettforbindelser mellom ulikt overvåkningsutstyr. Via internett kan man også styre energi lettere og holde i sjakk større mengder av verdens produksjon.

Tingenes internett innen kasinoindustri

Det er også et viksomhetsfelt til der tingenes internett begynner å få stadig større rolle. Nemlig er det innen gambling man kan anvende denne teknologien og koble sammen større mengder kasinoutstyr. Man kan opprette forbindelser ikke bare mellom maskiner på ett kasino, men også flere av dem, slik at de alle kontrolleres på nettet. Effektiviteten kan bli større og det blir mulig for et lite antall aktører å kontrollere store mengder elektronisk data fra alle kasinoer og gamblingsnettsteder som hører til en eier. Mange av prosessene blir automatisert, og det blir stadig mer plass på misbruk av data, slik at det blir kasinoet som alltid vinner.

Potensiell misbruk

Maskinen blir stadig flinkere til å manipulere data, og dermed kan sjansene til å vinne bli redusert. Det er også mulig å ha datamaskinen måle ens atferd på en gamblingsnettside og regne ut hvor mye tid man tilbringer på den, hva som er ens vaner og hvordan bruke disse vanene for å få spilleren til å spille mer. Det finnes allerede sensorer som kan fortelle oss hvor høy er temperaturen, og målet er å produsere maskiner som selv vil minne oss om å senke den eller åpne vinduer. Det blir mulig for maskinen å kontrollere temperaturen i et fysisk kasino avhengig hvor høy den er, slik at gamblere ikke skjønner at de ble opphisset og at adrenalinet begynte å strømme gjennom kroppen.