Betydningen AI har hatt for grafisk design

Teknologiboomen er uunngåelig, og det er grunnen til at vi hele tiden ser nesten alle bransjer som går på nett: til og med sportsbookene og kasinoene (noen med Dunder bonus tilbud) er nå tilgjengelig online! Men i dag ønsket vi å snakke om hvordan teknologi, spesielt AI, har påvirket den grafiske designindustrien. Først, la oss bare avklare at vi med AI mener Adobe Illustrator, og ikke noe annet. I dag er det mange som assosierer AI med artifisiell intelligens, men innenfor grafisk design er AI ensbetydende med programmet Adobe Illustrator.

Adobe Illustrator – noen hovedpunkter

For å kunne si noe om hvordan Adobe Illustrator har påvirket hvordan vi jobber med grafisk design, må vi ha noen grunnleggende knagger å henge vår hypoteser på. Derfor kommer å ta utgangspunkt i følgende hovedpunkter når vi videre diskuterer hvordan Adobe Illustrator har påvirket grafisk design i stort:

  • Adobe Illustrator er et program for å lage vektorbasert grafikk
  • Opprinnelig var Adobe Illustrator bare tilgjengelig for Apple Macintosh
  • I nyere tid har Adobe Illustrator blitt en del av Adobe Creative Cloud

Betydningen av Adobe Illustrator for vektorbasert grafikk

Adobe Illustrator er på ingen måte det eneste programmet for behandling av vektorbasert grafikk, kanskje heller ikke det mest betydningsfulle. Det finnes en rekke andre kjente programmer med fokus på vektorbasert grafikk, som for eksempel Adobe Fireworks, Adobe FreeHand, Affinity Designer, Animatron, Artboard, Autodesk Graphic eller CorelDRAW.

Samtidig er Adobe Illustrator et av programmene som har lengst historie, den første versjonen ble lansert i 1987 etter to års utvikling. Selvfølgelig betyr dette, sammen med den sterke posisjonen til andre produkter fra Adobe, at også Adobe Illustrator har vært med og påvirket andre produkter for behandling av vektorbasert grafikk.

Det har kanskje aldri vært noe direkte konflikt mellom behandling av bilder i bitmap-format og vektor-format. De begge metodene har sine egne fordeler, og klart definerte bruksområder. Det er lite effektivt å prøve å behandle fotografier i et vektorbasert system, på tilsvarende måte som det er lite effektivt å prøve å lage en skalerbar logo i et system basert på bitmap-behandling. Når det er sagt har selvfølgelig Adobe Illustrator hatt en rolle i å både gjøre vektorbasert behandling mer tilgjengelig, og å integrere flere elementer av vektorbasert behandling også i de tradisjonelt bitmap-baserte produktene.

Betydningen av Adobe Illustrator for Apple

Apple har alltid stilt sterkt innenfor grafisk design. En helt avgjørende del av dette er selvfølgelig at det har vært gode programmer tilgjengelige, til en viss grad eksklusivt for Apples økosystem. Adobe har hatt en stor betydning for dette med både Adobe Illustrator. Photoshop og flere av de andre produktene i det som nå er Creative Cloud. Per i dag finnes Adobes produkter også til andre plattformer, men Apple opprettholder en sterk posisjon innenfor grafisk design. At produktene fra Apple fortsatt er det foretrukne valget har selvfølgelig mange årsaker, men den sterke historiske posisjonen som blant annet Adobe Illustrator har vært en del av bidrar uten tvil.

Adobe Illustrator i skyen – Creative Cloud

Det var faktisk mange som var negative til Adobes lansering av Creative Cloud. Kanskje var Adobe noen år for tidlig ute med å endre distribusjonsmodell til en helt skybasert løsning. I dag er dette den foretrukne løsningen for mange tidligere lokalt installerte produkter, som for eksempel Office 365. Likevel var altså dette skiftet til skyen ikke lett for Adobe, men sterke merkevarer som både Photoshop og Ädobe Illustrator overlevde både denne endringen til en skybasert løsning, og den til tider sterke kritikken. Til tross for at dette skiftet til Creative Cloud også betyr at de individuelle merkevarene, som for eksempel Ädobe Illustrator, stiller noe svakere er det fremtiden for grafisk design.