Alt du trenger å vite om begrepet «hackathon»

Har du noen gang hørt begrepet «hackathon», men du vet fortsatt ikke helt hva det betyr? Eller synes du kanskje at begrepet benyttes om mange ulike eventer, uten at det helt er klart hvor grensen går mellom et «hackathon» sammenlignet med en vanlig samling i en bedrift, som en konferanse eller en kick-off. Vi skal prøve å rydde opp i begrepene.

Ordet «hackathon» er et portmanteau-ord, eller teleskopord som det også kan kalles, dannet av de to engelske ordene «hack» og «marathon». Som de to ordene tilsier er den opprinnelige betydningen altså en form for «hacking», i denne forbindelse tolket som fri og utforskende koding, som foregår over lang tid uten avbrudd.

Tidlig historie

Begrepet «hackathon» ble først benyttet allerede i 1999, da av både OpenBSD og Sun ved omtrent samme tid. Som med mange andre begreper er det ikke enkelt å avklare eksakt når, og av hvem, begrepet ble benyttet første gang.

OpenBSD benyttet begrepet om en samling de arrangerte i Calgary 4. Juni 1999, da en gruppe utviklere jobbet med videreutvikling av tekniker for kryptografi, plasseringen var valgt for å unngå utfordringer med eksport av teknologien fra USA. Omtrent til samme tid, i løpet av Suns JavaOne konferanse fra 15. til 19 juni 1999, avholdt Sun sitt første «hackathon», der målet var å lage en app i java til det nylig lanserte Palm V systemet.

Strukturen til et «hackathon»

Etter hvert som begrepet «hackathon» har blitt mer og mer kjent, og vært benyttet for mange ulike eventer, har det også blitt etablert en form for mal for hva et hackathon egentlig er. Lengden på eventet kan variere svært mye, men strukturen er vanligvis relativt lik:

En presentasjon av eventet

De aller fleste er sannsynligvis kjent med temaet fra før, men et hackathon starter ofte med noen presentasjoner eller forelesninger om temaet. For eksempel kan det være en detaljert presentasjon av problemstillingen som skal løses, eller ulike forelesninger om spesielle egenskaper ved det programmeringsspråk som skal benyttes.

Idemyldring og dannelse av grupper

Basert på problemstillingen som er valgt for det spesiefikke hackathonet, skal man finne veier videre for hva som egentlig skal utvikles. Noen ganger kan det være at temaet er svært begrenset, andre ganger kan det være at det er fritt å utvikle presis hva som helst så lenge et og samme programmeringsspråk benyttes. I forbindelse med dette vil det også være nødvendig å danne team eller grupper, hvis ikke det er avklart på forhånd.

Utvikling

Selve hovedelementet ved et hackathon er å utvikle noe. Tidsaspektet varierer svært mye, i noen tilfeller vil det være snakk om flere dager i rad slik at deltakerne både spiser og sover på stedet. Dette kan kanskje sammenlignes noe med andre lignende samlinger der spill står i sentrum, som for eksempel norske The Gathering. Målet i løpet av et hackathon er å utvikle noe som kan demonstreres og i større eller mindre grad er ferdig og faktisk fungerer.

Presentasjon

Det avsluttende momentet i løpet av et tradisjonelt hackathon er at de ulike gruppene presenterer sine resultater. Det kan dessuten i noen tilfeller være premieringer eller kåringer av vinnere.I mange tilfeller kan dessuten resultater som presenteres på et hackathon være starten på noe mye større, som for eksempel å videreutvikle det som er laget til å være et salgbart produkt som kan bli grunnen for et helt nytt selskap. Det er heller ikke uvanlig at private investorer holder et øye på enkelte hackathon. På den måten er det faktisk mulig å se på et hackathon som en utvidet jobbintervju eller presentasjon av en forretningside.