10 bøker for webdsignere

I webdesign er det meget viktig med å presentere sitt innhold på nettet. Vanligvis er det tekstforfattere og innehaver av opphavsrettigheter som tar seg av innholdet. Det betyr at presentasjon av en nettside er webdesignerens oppgave. Noen ganger er det vanskelig å vurdere hva som en webdesigner skal ta på seg. Derfor er det kjekt med bøker for webdesignere på markedet. Her velger vi ut bare de viktigste. Listen omfatter alt fra praktiske problemer i en webdesignprosess (innholdsdesign, forskning innen brukeropplevelse, designsystemer, prototyplaging, animasjon og prosjektledelse) til inspirert veiledning og råd om hvordan man skal starte og drive et innbringende foretak.

  1. Funksjonell webdesign av Jacob Nielsen og tar for seg innholdsdesign, intranettdesign, nettsteds- og sidedesign og spesielt design for kunder med hørsel- og talevansker. Den er også behjelpelig til mennesker med nedsatt kognitiv og motorisk evne og internasjonale brukere.
  2. Technically Wrong, skrevet av Sara Wachter-Boettcher, som gir oss et inngående innblikk i hvordan fordommer og dødvinkler blir bakt inn i digitale produkter og lar teknologi påvirke menneskeheten i negativ retning. Sara skriver om chatbots (spesielle dataprogrammer som etterligner menneskelig atferd) som driver å trakassere kvinner, registreringsskjemaer som ikke godtar homofiler, sosiale nettverk som skriver tekstmeldinger og sender dem fra avdødes kontoer osv.  
  3. Designing UX: Prototyping, skrevet av Ben Coleman og Dan Goodwin. Boka forteller om prototyplaging og er rettet mot nybegynnere i brukeropplevelse- og interaksjonsdesign. Den omtalen en hel rekke teknikker som skal hjelpe en kommunisere bedre med sine medarbeidere og sette designideer på prøve.
  4. Web Typography, av Richard Rutter. Boken forklarer alt om typografiske detaljer – som ligatur og loddrett rytme og hvordan man skal få tegn til å bli lettlest eller velge og bruke riktig skrifttype.
  5. Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3. utgave). Målet med boken er å dekonstruere de såkalte skuddsikre nettsteder som tradisjonelt benytter seg av HTML og vise til deres grenser i hver kapittel. Etterpå er det kjekt med at nettsiden oppryddes ved å bryke XHTML og CSS – gjennomgående stilark. Da får man se hvor enkelt det er å erstatte en lang og treg kode med et ovesiktlig og elegant markeringsspråk, slik at man lager tilgjengelige nettsider med rask lasting.
  6. The Principles of Beautiful Web Design: Designing Great Web Sites is Not Rocket Science!
  7. Programming: Computer Programming For Beginners: Learn The Basics Of HTML5, JavaScript & CSS (Coding, C Programming, Java Programming, Web Design, JavaScript, Python, HTML and CSS) av Joseph Conner – egnet for nybegynnere.
  8. Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 – Second Edition: Build responsive and future-proof websites to meet the demands of modern web users – hvis man vil forske på HTML5).
  9. Know Your Onions Web design: Jet propel yourself into the driving av Drew de Soto.
  10. HTML and CSS: Design and Build Websites – som tilbyr interessante forklaringer på webrelaterte problemer.